top of page

תקנון אתר אינטרנט - למה זה חשוב?


תקנון אתר חוק התקשורת תביעות ספאם ופרסום תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תקנון אתר חוק התקשורת תביעות ספאם ופרסום תנאי שימוש מדיניות פרטיות

למה צריך תקנון מותאם חברה לאתר אינטרנט?

לכאורה, האינטרנט פתוח והכל מותר ואולם מפעילי אתרים וגולשים לא מודעים לסכנות ולסיכונים הקיימים באינטרנט בכלל ובהפעלת אתר אינטרנט והשימוש בו בפרט. מהמקום הזה נולד הצורך בניסוח תקנון אשר יסדיר ויגדיר את התנאים על פיהם ינהגו מפעילי האתר וגולשיו. תקנון הוא למעשה חוזה בין בעלי ו/או מפעילי אתר האינטרנט (להלן: "מפעילי האתר") לבין גולשיו אשר מסדיר את החוקים והכללים לביצוע פעולות באתר האינטרנט. אולם חשוב לזכור, שכיוון שהתקנון מנוסח על ידי מפעילי אתר האינטרנט ומטרתו העיקרית היא להגן על האינטרסים של מפעילי האתר, יש לוודא כי הוא עומד בכללים הקבועים בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (להלן: "חוק החוזים האחידים") כיוון שלבתי המשפט שמורה הזכות לבטל סעיפים אשר מקפחים את גולשי אתר האינטרנט. יש לוודא כי הלקוח אישר את התקנון בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר.

סעיפים חשובים באתר אינטרנט באתר אינטרנט העוסק במסחר אלקטרוני יש לתת דגש על הנקודות הבאות: 1. התייחסות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ולעניין רכישה מרחוק. 2. פירוט המקרים בהם הגולש רשאי לבטל עסקה ואת המקרים בהם הוא אינו רשאי. 3. הספקת המוצרים. 4. אופן התשלום. 5. שמירת נתוני גולשים. 6. התייחסות לתיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. 7. התייחסות לזכויות יוצרים. 8. אחריות מפעיל האתר לנזקים ישירים ו/או עקיפים העשויים להיגרם לגולשיו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל הקשור עם אתר האינטרנט. 9. מדיניות פרטיות. 10. קביעת סמכות השיפוט.

חשוב לזכור, כי באתר המאפשר לגולשיו להעלות תוכן יש להתייחס להזהיר את הגולש מפני הסכנות הקיימות בהעלאת תוכן לרבות אי העלאת תכנים פוגעניים העשויים להוות לשון הרע, להפר זכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו.

זכרו, השקעה בתקנון מתאים לאתרכם ימנע תביעות והוצאות

לצורך ניסוח תקנון ועדכון תקנון קיים מומלץ להסתייע בעו"ד המכיר את תחום האינטרנט.

לתאום פגישת ייעוץ ניתן לפנות לטלפון 054-6344617

או באמצעות דוא"ל yair@zehavi-law.co.il


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page