top of page

הסכמי שותפים ומייסדים

כאשר מקימים חברה, חשוב לחתום על הסכם מייסדים אשר מסדיר את התנהלות החברה והחברים בה. חשוב לחתום על הסכם מייסדים כדי למנוע מחלוקות משמעותיות בעתיד, חוסר סדר בהתנהלות החברה. הסכם המייסדים מבטיח פתרון חלק של רוב הסכסוכים העתידיים ומגן על החברה מפני שותפים סוררים.  

למשרדנו ניסיון רב בכתיבת הסכמי מייסדים, ובכך מסייע להקמת החברה להתקיים בצורה המיטבית. 

הסכמי זכיינות

תחום הזכיינות בעל מאפיינים ייחודיים, אך למרות זאת הוא עדיין לא הוסדר בארץ בחקיקה. בעקבות זאת, בתחום זה יפנו בתי המשפט אל דיני החוזים הכלליים, אשר לא תמיד יש בהם מענה לסוגיות המיוחדות לזכיינות, אשר נובעות מהיחסים הייחודיים שבין זכיין ומזכה. 

בתחום הזכיינות התפתחה פסיקה ענפה, אשר לעיתים עשויה להיות סבוכה, ולכן מצריכה מומחיות מיוחדת מצד עורך הדין.  

בזכות הניסיון רב השנים של המשרד בתחום זה, הוא מסוגל לבחון בצורה טובה יותר את הסיכויים והסיכונים בכל תיק זכיינות, תוך ביצוע בדיקות מקיפות של הרשת והזכיין, ולכן לנהל אותו בצורה הטובה ביותר, לשביעות רצונם של הזכיין והרשת. 

הסכמי רישוי

המשרד מתמחה בייעוץ בכל הקשור בהגנה על נכסי הקניין הרוחני של לקוחותיו ומיצוי התפוקה המלאה מהם.  

המשרד מתמחה בהגנה על קניין רוחני בסביבה הדיגיטלית, בנוסף לרישוי מתאים בתחומי המסחר האלקטרוני. 

רישום והקמת חברה

המשרד מתמחה במתן ייעוץ משפטי מקצועי לאורך כל תהליך הקמת החברה החדשה, כולל טיפול ברישום חברה בע"מ. 

לכל אורך הליך הקמת החברה, המשרד מספק שירותים משפטיים מגוונים, ביניהם: הכנת הטפסים הנדרשים לצורך רישום חברה בע"מ ברשם החברות, עריכת תקנון החברה, הצהרות דירקטורים, הצהרת בעלי מניות ראשונים ועוד. 

הסכמי ספקים

הסכם ספקים מסדיר את התנאים המשפטיים, החובות והזכויות שבין מזמין עבודה וספק השירות. ההסכם מעלה על הכתב את מסגרת ההתקשרות בין שני הצדדים, בין היתר התמורה ותנאי התשלום עבור השירותים הניתנים, מנגנונים להחלת שינויים בהסכם ותנאים לאכיפת ההסכם. 

למשרד ניסיון עשיר בניסוח הסכמי ספקים שונים, כאשר לכל אחד ייחודיות הנובעת מאופי ההתקשרות המסוימת בין מזמין העבודה והספק. 

הסכמי Affiliate

שיווק שותפים (Affiliate Marketing) היא צורה של שותפות שיווקית בין עסקים לבין שותפים בקידום המכירות, בה השותפים לקידום המכירות אחראיים למשיכת לקוחות אל אתר העסק. השותפים לקידום מקבלים עמלות על כל פעולה אותה מבצעים הלקוחות שהביאו אל אתר העסק (למשל ביצוע רכישה, מילוי טפסים באתר, צפייה בדפים).  

המשרד מתמחה בניסוח הסכמים שמסדירים את היחסים בין הצדדים המתקשרים בדרך זו. 

ליטיגציה בתחום המסחרי

המשרד מייצג לקוחות רבים ומגוונים בערכאות השונות של בתי המשפט ומול הרשויות השונות בישראל, ובהם חברות ישראליות מובילות וחברות בינלאומיות. למשרד ניסיון בעיסוק בסוגיות מורכבות בבתי המשפט, בדגש על ליטיגציה מסחרית מורכבת. 

למשרד ניסיון רב, והוא מתאפיין במחויבות בלתי מתפשרת, בהבנה עמוקה של רזי המשפט המסחרי ובחשיבה יצירתית ומקורית. לצוות המקצועי ניסיון רב בהופעה בבתי המשפט בכל הערכאות. כמו כן, למשרדנו ניסיון רב גם בניהול סכסוכים מורכבים מחוץ לכותלי בית המשפט, לרבות בהליכי בוררות וגישור. 

משפט מסחרי ודיני חברות

bottom of page