top of page

ליטיגציה

לשון הרע

ע"פ חוק איסור לשון הרע, עומדת לאדם הזכות לפעול לטובת זכותו לשם טוב בכך שיגיש תביעה משפטית כנגד מפרסם שפרסם אודותיו דברי לשון הרע. 

לפרסומם של דברי לשון הרע יש פוטנציאל נזק גדול. ככל שהפרסום נמשך, ממשיך הנזק, להצטבר ולגדול. כדי לשמור על האיזון בין זכותו של אדם לשם טוב ולכבוד לבין הזכות של חופש הביטוי, החוק מעמיד הגנות מסוימות למפרסם, ועל עורך הדין להכיר אותן.  

כדי לשמור על שמם הטוב של לקוחותיו, המשרד מסייע בהליך המשפטי בתחום לשון הרע, החל מהגשת מכתב התראה ועד ליווי בבית המשפט.   

ייצוג עובדים ומעסיקים בבית הדין לעבודה

למשרד ניסיון רב בניהול סכסוכי עבודה, הן מצד המעסיק והן מצד העובד.  

המשרד ייצג עובדים ומעסיקים רבים בהליכים שונים ומורכבים בתחום דיני העבודה. 

המשרד מייצג מעסיקים ועובדים בכל שלבי סכסוך העבודה, החל מקדם המשפט דרך כל הערכאות המשפטיות השונות, וכן בהליכי גישור ובוררות. 

תביעות ייצוגיות

תביעה ייצוגית היא תביעה המוגשת על ידי תובע אחד בשם ציבור נפגעים, בגין נזק קטן באופן יחסי אשר נגרם לכל אחד מחברי הקבוצה, אך במצטבר נזק זה מסתכם בסכומים גדולים מאוד אשר יכולים להגיע למיליוני שקלים. תביעה ייצוגית היא כלי משפטי עוצמתי, המעניק כוח רב בידי התובע.  

למשרד ניסיון בייצוג נתבעים בתביעות ייצוגיות בתחומים רבים, אשר מאפשר לו לתפור עבור הלקוח את האסטרטגיה המשפטית המתאימה ביותר עבורו. 

bottom of page