top of page

הכנת הסכמי העסקה

הסכם ההעסקה צריך להיות תואם באופן אישי לעובד, ולתאם את הציפיות בנוגע לאופי ההתקשרות בין המעסיק לעובד. על ההסכם לכלול את כל ההסכמות וההבנות אשר התקבלו בעל פה בין העובד למעסיק. קיימת חשיבות רבה לניסוח הסכם ההעסקה וזאת כדי להבטיח את זכויות המעסיק במקרה של סכסוך. 

למשרד ניסיון רב בהתאמת הסכמי העסקה לתחומי עבודה שונים ובניסוח הסכמים כאלו אשר יאפשרו קיום יחסי העסקה תקינים ומסודרים. 

ייצוג עובדים ומעסיקים בהליכי גישור

במהלכם של יחסים בין עובד למעסיק יכולות להתעורר מחלוקות רבות מסיבות שונות. אי תשלום השכר במלואו או בזמן, מחלוקת לגבי שעות נוספות, טענות על שלילה של זכויות סוציאליות ועוד. מחלוקות אלו עלולות להביא לסכסוך לא נעים בין הצדדים ולהביאם אל בית הדין לעבודה. סכסוכים מסוג זה יכולים לגזול זמן רב ומשאבים מכל הצדדים, כאשר מצד אחד מונעים מהעובד להמשיך הלאה ולפתח את עצמו במקום עבודה חדש, ומצד שני מזיקים למעסיק, אשר מעוניין בשמירה על שמו הטוב והמוניטין של עסקו, וכן ולהשקיע את זמנו ומרצו בקידום העסק ולא בניהול הליכים משפטיים יקרים. 

לכן, קיימת האפשרות לפנות להליך גישור. הליך גישור בדיני עבודה, המשלב מגשר בלתי תלוי, מאפשר לצדדים לקיים דיון פתוח, ענייני ויעיל בנוגע לכל המחלוקות הקיימות ביניהם, על מנת להגיע לפתרון מוסכם. 

המשרד מציע ייצוג בהליך הגישור על מנת לסייע לעובד או המעסיק להפיק את המיטב מההליך, ולסיים אותו בצורה מהירה וחלקה, תוך מינימום הוצאות. 

ייצוג עובדים ומעסיקים בשימוע לפני פיטורים

דיני עבודה

כאשר מפטרים עובד, חשוב לעשות זאת בהליך מסודר אשר שומר על זכויותיו, וכך גם על המעסיק. קיום שימוע אינו בגדר רצון טוב של המעסיק, אלא חובה חוקית. כדי שהליך השימוע יעבור בצורה חלקה וללא הפרות של החוק, מומלץ להיוועץ בעורך דין במהלך כל שלבי השימוע, החל מההזמנה אליו ועד השימוע עצמו. 

המשרד מציע שירות ייצוג בשימוע לפני פיטורים כדי לוודא שזכויות העובד נשמרות, וכן שהמעסיק נהג כחוק וכך להגן עליו מפני תביעה עתידית. 

bottom of page