top of page

תובענה ייצוגית


עו"ד יאיר זהבי ייצוג בבית הדין לעבודה בשימוע לפני פיטורים והסכמי עבודה
עו"ד יאיר זהבי - מהי תובענה ייצוגית


מהי תובענה ייצוגית?


תובענה ייצוגית היא תביעה של יחיד התובע בשם קבוצה גדולה של צרכנים להם נגרם נזק זהה.


תובענה ייצוגית מוגשת לרוב בגין נזקים קטנים שנגרמו לכל אחד מחברי קבוצה, נזקים שאינם מצדיקים הגשת תביעה אישית עקב העלויות הכרוכות בניהול הליך משפטי.

תובענות ייצוגיות מוגשות לרוב בעניינים צרכניים והיא נועדה לאזן בין הכוח של הצרכן מול חברות גדולות המציעות שירותים ו/או מוצרים תוך פגיעה בזכויות הצרכן.

הגשת תביעה ייצוגית אינה כרוכה בתשלום שכ"ט לעו"ד.

שכר טרחה עו"ד נקבע על ידי בית המשפט ומשולם על ידי הצד הנתבע אולם על התובע לשאת בתשלום אגרת בית משפט.

התובע יהיה זכאי לגמול כספי בגין הגשת התביעה. הגמול לתובע נקבע על ידי בית המשפט.


נגרם לכם נזק? יכול להיות שהוא מתאים להתברר במסגרת תובענה ייצוגית.

ניתן לפנות אלי בכל שאלה בקשר לניהול ההליך

או לתיאום פגישה בטלפון 054-6344617

או באמצעות הדואל' yair@zehavi-law.co.il


Comments


bottom of page