top of page

ניסוח תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר אינטרנט


עו"ד יאיר זהבי ייצוג בבית הדין לעבודה בשימוע לפני פיטורים והסכמי עבודה
עו"ד יאיר זהבי - ניסוח תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתרי אינטרנט

כיצד לנסח תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר אינטרנט

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עם למעשה מסמכים משפטיים המהווים חוזים מחייבים בין הצרכן למפעיל האתר והם נועדו להסדיר את הכללים לביצוע פעולות באמצעות האתר אולם אין חובה שהם יכתבו על ידי עו"ד.

להלן הכללים לניסוח תנאי שימוש עבור חברה המפעילה אתר מסחר אלקטרוני"

1. מידע אודות מפעילת האתר ודרכי יצירת קשר.

2. מי רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר. מומלץ להגביל את הפעילות לבגירים, בני 18 ומעלה המחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי.

3. אספקת המוצרים לאחר ביצוע הרכישה.

ראו נוסח לדוגמה:

"מפעילת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. במועד קבלת המוצר, מפעילת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

איסוף עצמי. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני מפעילת האתר או ממחסני הספק, כמפורט בדף המכירה של המוצר. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה."

4. תנאים לביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ראו מדיניות ביטול הזמנה והחזרת מוצרים לדוגמא:

צרכן הרוכש מוצר באמצעות האתר רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"ד-1981 (להלן: "החוק").

למען הנוחות, להן עיקרי הוראות החוק בקשר לביטול עסקה המבוצעת באמצעות האתר (עסקת מכר מרחוק):

ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם. במקרה של ביטול כזה, החברה ראשית לגבות דמי ביטול בסך של 5ִ% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

ביטול הזמנה מחמת אי התאמה או פגם אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם.

לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

תוצאות ביטול עסקה מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. במקרה של קבלת המוצר הצרכן יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו הוא נמסר ויאפשר לה לאסוך אותו .

תוצאות ביטול עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. במקרה של קבלת המוצר הצרכן יחזיר את המוצר לחברה, על חשבונו.

במקרה של ביטול כאמור שלא מחמת פגם או אי התאמה, החברה תהא רשאית לחייב את הצרכם מדי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

ניתן להגיש בקשה לביטול הזמנה באמצעות פניה טלפונית אל מוקד שירות הלקוחות _________ או באמצעות שליחת בקשה באמצעות הדוא'ל לכתובת ___________ או לכתובת הדואר ___________ או באמצעות פקס _______________________

5. העדר אחריות למפעילת אתר כלפי נזקים ישירים או עקיפים העשויים להיגרם לצרכן.

6. מדיניות פרטיות- פירוט המידע שנאסף על הצרכן על ידי מפעילת האתר, דרכי איסוף המידע, אחסונו והפעולות שיעשו בו.

7. התייחסות להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 הידוע גם כ"חוק הספאם"

ראו נוסח לדוגמה:

הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת _____________________ , ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק."

8. חשוב-יש לוודא שהצרכן מאשר קבלת הודעות פרסומת במהלך הרישום לאתר. יש לשמור תיעוד.

9. הדין החל על תנאי השימוש וסמכות השיפוט.

ראו נוסח לדוגמה:

"פרשנותו ואכיפת תנאי השימוש ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע מהם, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז תל אביב."

חשוב לזכור-אין להעתיק תנאי שימוש או כל מסמך משפטי מאתר אחר וממילא ספק אם תנאי שימוש שנוסחו לאתר מסוים ישרתו את האתר שלכם.

אני ממליץ להתייעץ לעו"ד שיבחן את האתר שלכם וינסח עבורכם תנאי שימוש מתאימים.לתיאום פגישה בקשר לניסוח תנאי שימוש מותאמים עבורכם ניתן לפנות לטל' 054-6344617 או באמצעות הדואל' yair@zehavi-law.co.il

Opmerkingen


bottom of page