top of page

ליווי עסקים דיגיטליים

ייעוץ ביישום הוראות חוק הגנת הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות הינו החוק המרכזי אשר מכוחו ניתן לאכוף את הזכות לפרטיות. החוק כולל ענישה בשני מישורים, אזרחי ופלילי והוא נועד להרתיע מפני פגיעה בזכות של אדם לפרטיות. 

החוק מגדיר אחת עשרה סוגי פעולות אסורות המוגדרות כ"פגיעה בפרטיות", כאשר בנוסף לחוק זה קיימים עוד חוקים נוספים רבים אשר עוסקים בנושא זה. לכן, כדאי לפעול מראש כדי לדאוג שאין עוברים על אחד מחוקים אלו ובכך למנוע פגיעה משמעותית בעסק. 

המשרד מסייע ללקוחותיו ביישום הוראות חוק הפרטיות וזאת כדי להבטיח שקט הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. 

ייעוץ ביישום הוראות חוק הגנת הצרכן

ההתקשרות בין עסק ללקוחותיו דורשת הכוונה משפטית מקיפה ומדויקת, החל מדרך הצגת המוצר או השירות ועד חובות העסק לאחר רכישת המוצר או השירות, כגון ביטול עסקאות ומתן אחריות, וזאת משום שהרגולציה בתחום היא רחבה, מעמיקה ומתפתחת.  

המשרד מספק עדכוני רגולציה שוטפים ללקוחותיו לצורך עמידה בדרישות העדכניות ביותר, ומסייע בהטמעה של השינויים הנדרשים בהתאם לחוק. 

בנוסף, המשרד מתמחה בליווי טיפול בהליכים מול הרגולטורים השונים, כגון הרשות להגנת הצרכן, וגופים נוספים העוסקים בהגנת הצרכן. 

המשרד מעניק הכוונה וייעוץ משפטי שוטף לעסקים אשר נדרשים לפעול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן מול צרכנים. 

ייעוץ ביישום הוראות חוק זכות יוצרים

זכות יוצרים היא הזכות הבלעדית לשימוש ביצירה מקורית, כאשר לצד זכות זו קיימת הזכות לקרדיט, כלומר הזכות ששמכם יופיע על היצירה שלכם. המשמעות המעשית של זכות זו היא שמי שמפר את זכות היוצרים שלכם ועושה שימוש ביצירה שלכם ללא הסכמה, יחויב לשלם לכם פיצויים שיכולים להגיע עד 100,000 ש"ח לכל הפרה.

העיסוק בזכויות יוצרים הוא מורכב ודורש הבנה מעמיקה בפסיקות בית המשפט בערכאות השונות ולכן כדאי לבחור עורך דין אשר יסייע לממש את זכותכם על יצירתכם. 

בנוסף, המשרד מציע סיוע ללקוחותיו בבחירת תכנים לאתריהם, תוך וידוא שהם עומדים בתקנות שימוש הוגן. 

פרסום ברשת

פרסום ברשת הוא כלי חשוב בקידום העסק, אך לפרסום ברשת ישנם כללים מוסדרים, כאשר ספר החוקים של מדינת ישראל מלא בחוקים הנוגעים לשיווק ופרסום. 

כדי לשמור עליך מהפרה של כללי הפרסום, המשרד מציע סיוע בניסוח פרסומות כך שיתאימו לדרישות החוק, וזאת בזכות הניסיון האיכותי ורב השנים של המשרד בתחום זה. 

bottom of page